Showroom
528 North Main St.
Chicora, PA 16025
Top Of The Hill

(724) 445-3931
View Google Map

TV

32CS460 LCD TV
LG Electronics

LG CS460 32CS460 32" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 1280 x 720 - Virtual Surround, Dolby Digital..


LG Electronics

LG CS460 32CS460 32" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 1280 x 720 - Virtual Surround, Dolby Digital..


32LC5DCS 32
LG Electronics

LG 32LC5DCS 32" LCD TV - 16:9 - 178° / 178° - 1366 x 768 - 10 W RMS - 2 x HDMI..


LG Electronics

LG 32LC5DCS 32" LCD TV - 16:9 - 178° / 178° - 1366 x 768 - 10 W RMS - 2 x HDMI..


32LH30 32
LG Electronics

LG LH30 32LH30 32" 1080p LCD TV - 16:9 - HDTV - 178° / 178° - 1920 x 1080 - Surround Sound, Dolby - ..


LG Electronics

LG LH30 32LH30 32" 1080p LCD TV - 16:9 - HDTV - 178° / 178° - 1920 x 1080 - Surround Sound, Dolby - ..


LG 43
LG Electronics

LG 43 inch Class 1080p FHD TV (42.5'' Diag) 1080P Full HD Two HDMI Inputs..


LG Electronics

LG 43 inch Class 1080p FHD TV (42.5'' Diag) 1080P Full HD Two HDMI Inputs..


Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)